Sertifikatai

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja, kad eksportuojami į trečiąsias šalis gyvūnai ir produktai atitiktų paskirties šalies importo reikalavimus.

Eksportuojamiems gyvūnams ir gyvūniniams produktams teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoda ES ir trečiųjų šalių suderinto pavyzdžio veterinarijos sertifikatus.

Eksporto sertifikatų pavyzdžiai Sertifikatai

 

 

 

 

 

Europos sąjungos su Muitų sąjunga arba Europos Sąjungos su Rusijos Federacija suderintų veterinarijos sertifikatų formos

Eksportuojamo į trečiąsias šalis negyvūninio maisto siuntoms išduodami negyvūninio maisto produkto sertifikatai, kai to reikalauja produktus importuojanti šalis. Taip pat eksportuojamam maistui į trečiąsias šalis išduodami Maisto, maisto papildo ar specialiojo maisto eksportuojamo į trečiąsias šalis pažymėjimai, vadovaujantis 2015 m. gegužės 6 d. VMVT direktoriaus įsakymu Nr. B1-401 „Dėl maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

negyvūninio maisto produkto sertifikatai

2015 m. gegužės 6 d. VMVT direktoriaus įsakymu Nr. B1-401 „Dėl maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.