Veterinarinis trečiųjų šalių eksporto - importo reguliavimas

Šioje skiltyje pateikiami veterinarinio reguliavimo standartai Europos Sąjungoje, dėl įvežamos produkcijos iš trečiųjų šalių. Kiekvienai įvežamai iš trečiųjų šalių kontroliuojamai siuntai atliekamas veterinarinis tikrinimas. Veterinarinio tikrinimo metu yra siekiama užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją būtų įvežami tik saugūs ir kokybiški gyvūniniai produktai, pašarai bei negyvūniniai maisto produktai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, bei kontroliuoti įvežamų gyvūnų sveikatos būklę ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi. Atlikus siuntos veterinarinį tikrinimą ir nustačius, kad ji neatitinka nustatytų teisės aktuose reikalavimų, siunta gali būti grąžinama siuntėjui arba nukreipta perdirbimui ar sunaikinimui.

 

Eksporto į Baltarusiją, Rusiją, Kazachstaną, Azerbaidžaną, Tadžikistaną, Mongoliją, Kiniją, Turkiją, Ukrainą, Braziliją, JAV, Gruziją, Moldovą, Serbiją, Armėniją, Uzbekistaną, Vietnamą, Pietų Korėją, Izraelį, Iraką, Kanadą, Indiją, Singapūrą, Malaiziją, Maroko ir Alžyro veterinariniai reikalavimai yra šie:

 

1. Minėtų šalių kompetentingos tarnybos pateikia klausimynus pagal gyvūnų (pvz. kiaulėms, gyviems jaučiams ir pan.) ir produktų rūšis(pvz. žuviai, pienui, kiaulienai jautienai ir pan.), kuriuose nurodomi klausimai dėl veterinarijos kontrolės sistemos vykdomos Lietuvoje;

2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba užpildo klausimynus ir pateikia Paminėtų šalių tarnyboms. Šios tarnybos įvertina Lietuvos taikomos kontrolės sistemos ekvivalentiškumą atitinkamos šalies reikalavimams.

3. Trečiosios šalies inspektoriai atvyksta į įmones, kurios išreiškia suinteresuotumą eksportuoti atitinkamus produktus.

4. Įmonės pripažįstamos tinkamomis ir gali eksportuoti atitinkamus produktus į minėtas trečiasias šalis.

5. Suderinami veterinarijos sertifikatų formos. Veterinarijos sertifikatai išduodami eksportuojant kiekvieną siuntą į trečiąsias šalis. Sertifikatų pavyzdžiai. 

Komisijos vykdomasis mėsos importo veterinarinių patikrų sistemos valdymas po 2004 m. higienos teisės aktų reformų.

SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL RULES AND NORMS ( SanPiN 2.3.2.1078-01)

Sanitary Rules and Norms SanPiN 2.3.4.050-96 "Production and sale of fish products"

Gyvuninės ir negyvūninės kilmės produktų bei gyvūnų įvežamų iš trečiųjų šalių veterinarinis reguliavimas

Importuojamų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių reguliavimo gairės (Anglų kalba)

Naujausi patvirtinti preparatų likučių kontrolės planai trečiosiose šalyse (Anglų kalba)

Sąrašas trečiųjų šalių, kurioms leidžiama eksportuoti maisto produktus. (Anglų kalba)

VMVT informacija dėl importo iš trečiųjų šalių

 

Importo į ES reikalavimai yra surašyti dokumente, kuris yra parengtas ES Komisijos. Dokumentą rasite ČIA


 

Atnaujinta: 2016-03-04