Reikalavimai eksportui į Muitų sąjungą

Reikalavimai eksportui į Muitų sąjungąReikalavimai eksportui į Muitų sąjungą

Valstybinės veterinarinės kontrolės ūkio subjektas yra kontroliuojamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, remiantis teisės aktų reikalavimais. Ūkio subjektams suteikiama teisė vykdyti nustatytą veiklą jį registruojant ar suteikiant jam veterinarinio patvirtinimo numerį.

Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį turinčių kontrolės subjektų atitiktį jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

Reikalavimai:

1. Ūkio subjektai, norintys eksportuoti gyvūnus ir gyvūninius produktus į Muitų sąjungą, privalo įgyvendinti Europos Sąjungos ir importuojančios šalies (t. y. Muitų sąjungos) teisės aktų reikalavimus.

2. Ūkio subjektas, planuojantis pradėti prekybą su Muitų sąjungos šalimis, turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, mieste ar rajone, kuriame vykdo veiklą.

3. VMVT teritorinis padalinys, atsižvelgęs į ūkio subjekto vykdomą veiklą, informuoja ūkio subjektą apie privalomas įvykdyti veterinarines - sanitarines ir sanitarines priemones, kurias numato Muitų sąjungos teisės aktų reikalavimai.

4. Ūkio subjektas, įgyvendinęs Muitų sąjungos teisės aktų reikalavimus, teikia prašymą teritorinei VMVT, kad būtų atliktas ūkio subjekto įvertinimas dėl atitikties Europos Sąjungos ir Muitų sąjungos teisės aktų reikalavimams, siekiant eksportuoti prekes į Muitų sąjungos muitų teritoriją.

5. VMVT teritorinis padalinys, teigiamai įvertinęs ūkio subjektą, teikia rekomendaciją VMVT dėl ūkio subjekto įrašymo į Registrą. VMVT, atsižvelgusi į teritorinio padalinio rekomendaciją ir Muitų sąjungos teisės aktų reikalavimus, priima sprendimą dėl kreipimosi į Muitų sąjungos kompetentingą tarnybą dėl ūkio subjekto įrašymo į Registrą.

Ūkio subjektų įrašymo į Muitų sąjungos sudaromą Registrą nustato Muitų sąjungos šalies narės kompetentinga institucija.

Įmonių patvirtinimą ir įrašymą į Registrą reglamentuoja Muitų sąjungos 2011 m. sausio 18 d. Komisijos sprendimas Nr. 834, kuriuo patvirtinti nuostatai apie vieningą ūkio subjektų bendrą tikrinimą ir prekių (kurios yra veterinarijos kontroliuojamos) mėginių atrinkimą.

 

 

Atnaujinta 2016-03-04