Rusijos Federacijos Vyriausybė priiėmė nutarimą, kuriuo remiantis leidžiama iš ES ir kitų šalių įvežti mėsą ir daržoves, skirtas vaikų maisto gamybai

2016 m. gegužės 27 d. Rusijos Fedederacijos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Rucijos Federacijos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 778 priedo pakeitimo (Nutarimo tekstas pridedamas).

Šiuo pakeitimu Rusijos Federacijos Vyriausybė nutaria:

  1. Produktus pažymėtus kodais TN VED EAS 0202, 0207, 0710, 0712 papildyti išnaša nustatančia: "išskyrus prekes, skirtas kūdikių maisto gamybai, patvirtintus tikslinės paskirties importuojamas prekes, Rusijos Federacijos Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka ir apimtimi pagal Rusijos Federacijos Žemės ūkio ministerijos leidžiamą prekių importo kiekį".
  2. Rusijos Žemės ūkio ministerijai pavesti:

a) Parengti ir patvirtinti prekių, skirtų kūdikių maisto gamybai ir žymimų kodais TN VED EAS 0202, 0207, 0710, 0712 pripažinimą tikslinėspaskirties importuojamomis prekėmis;

b) Patvirtinti kaip būtiną kiekį "a" punkte nurodytų prekių kiekį importui į Rusijos Federaciją.

Atnaujinta 2016-06-02

 

 

 

 

Veterinarinis reguliavimas Muitų Sąjungoje

Eurasec Emblem2010 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano Muitų sąjunga. Siejamos šios sąjungos, visos trys šalys taikys vienodus muito tarifus prekėms bei vadovausis vienu Muitinių kodeksu. Vienoms prekių grupėms, iš Lietuvos eksportuojamoms į šios sąjungos šalis, muito mokesčiai didėja, kitoms – mažėja. Ypač didėja muitų tarifai naudotiems automobiliams, eksportuojamiems į Kazachstaną ir Baltarusiją, taip pat į Rusiją išvežamoms gyvoms kiaulėms. Tuo tarpu tekstilės gaminiams, vežamiems į Rusiją, taikomi mažesni nei buvo muitų tarifai.

 

Eksporto į Baltarusijos, Rusijos ir Kazachstaną veterinariniai reikalavimai ir veterinarijos sertifikatų modeliai yra derinami tarp ES Komisijos ir Muitų sąjungos kompetentingų tarnybų. ES valstybės narės vykdo ES komisijos suderėtus susitarimus. Taip pat minėtų šalių reikalavimuose nurodyta, kad leidžiama į Muitų sąjungą įvežti gyvūnus ir produktus tik iš įmonių, kurios yra patvirtintos.


 

2009 metų gruodžio 11 dienos sprendimas Nr. 29

Muitų sąjungos susitarimas dėl,fitosanitarinių priemonių (čia) ir jo priedas (čia).Anglų kalba.

Muitinių Sąjungos 2010 metų birželio 18d. sprendimas Nr. 317 su pakeitimais padarytais 2010 rugpjūčio 17d. Nr. 342, 2010 lapkričio 18d. Nr. 455, 2011 kovo 2d. Nr. 569 ir Nr. 570, 2011 balandžio 7d. Nr. 623, 2011 birželio 22d. Nr. 724 ir 2011 liepos 15d. Nr. 726 nutarimuose.

  • Sąrašas pavojungų ir karantininių gyvūnų ligų (čia). Anglų kalba.
  • Produktų, kuriem taikoma veterinarinė kontrolė, sąrašas (čia). Anglų kalba.
  • Muitinių Sąjungos komiisijos 2011 rugsėjo 23d. sprendimas Nr. 810, dėl tam tikrų produktų atleidimo nuo veterinarinės kontrolės įvežant į Rusijos Federaciją. (įsigalios nuo Rusijos Federacijos įstojimo i PPO datos): (čia). Anglų kalba.
  • Muitinių Sąjungos veterinariniai reikalavimai (čia). Anglų kalba.
  • Veterinarinių tikrinimų reguliavimas Muitinių Sąjungos pasienyje ir vidinėje teritorijoje (čia). Anglų kalba.
  • Reglamentas, dėl bendrinių patikrinimų vietoje ir mėginių paėmimo iš prekių (čia). Anglų kalba.
  • Įprastinė veterinarinio sertifikato forma bendradarbiavimui su Muitinių Sąjunga (čia). Anglų kalba.

  • Liepos 15d. 2011 nutarimas Nr. 726, dėl veterinarinių priemonių (čia). Anglų kalba.

Šaltinis - Europos Komisijos tinklalapis. Į tinklalapį

 

 

Atnaujinta: 2016-03-04