Veterinarinis eksporto - importo reguliavimas ES

Belgija, Latvija, Lenkija, Vengrija, Vokietija, Airija, Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Estija, Italija, Ispanija, Nyderlandų Karalystė, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija yra ES valstybės narės, todėl yra taikomi ES vidaus prekybos reikalavimai pagal šias direktyvas:

1.1. Komisijos sprendimas 2007/275/EB (Dėl gyvūnų ir produktų patikrininimo pasienio kontrolės postuose sąrašų)

1.2. Tarybos direktyva 98/99/EB (galvijams ir kiaulėms)

1.3. Tarybos direktyva 91/68/EEB (avims ir ožkoms)

1.4. Tarybos direktyva 2009/15/EB (naminiams paukščiams) 

1.5. Visiems gyvūniniams produktams yra taikomi vidaus prekybos reikalavimai nurodyti Reglamente (EB) 853/2004 ir Reglamente (EB) 854/2004.

Veterinarinio reguliavimo Europos Sąjungoje aktualios naujienos

Veterinarinio reguliavimo reikalavimai Europos Sąjungoje

Dėl tam tikrų negyvuninės kilmės pašarų ir maisto importo reikalavimų

Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje: http://vmvt.lt/lt/as/verslininkas/prekyba/
Žemiau pateikiamas straipsnis iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapio.
Veterinarinis eksporto – importo reguliavimas

Prekių judėjimas tarp ES šalių
Tarp ES šalių gyvūniniai ir negyvūniniai produktai gali judėti be apribojimų, t.y. vežami iš vienos ES šalies į kitą produktai oficialių kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnų nesertifikuojami. Maisto kontrolės programų vykdymą užtikrina šalių kompetentingos institucijos. ES šalys apie nustatytus nesaugius produktus nedelsiant keičiasi informacija skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF. Atsakomybė už produktų saugą, kokybę, teisingą ženklinimą ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą tenka produkto gamintojui, pardavėjui. Nėra nustatyto vieningo dokumento, kuris lydėtų tiekiamus į bendrąją ES rinką maisto produktus. Dažniausiai yra naudojamas prekybos dokumentas (angl. commercial document) , kuriame tiekiant į ES rinką gyvūninius produktus privalo būti nurodytas įmonės gamintojos veterinarinio patvirtinimo numeris. Prekybos dokumentą išrašo prekių siuntėjas. Prekybos dokumente nurodomi tokie duomenys:
 • Dokumento numeris (eilės tvarka pagal išsiuntimo datą)
 • Siuntėjo pavadinimas ir adresas
 • Kilmės šalis (jei produktai pagaminti kitoje negu išsiuntimo šalyje)
 • Gamintojo veterinarinio patvirtinimo Nr.
 • Gavėjo pavadinimas ir adresas
 • Produkto aprašymas (pavadinimas, pakavimo būdas, pakuočių skaičius, produktų kiekis, kg)
 • Laikymo, gabenimo sąlygos (temperatūra)
 • Transportas
 • Dokumento surašymo data
 • Išsiuntimo data
 • Atsakingo asmens vardas pavardė ir parašas

Prekyba gyvūniniais produktais ES
Tiekti gyvūninius produktus į ES rinką galima tik iš įmonių, patvirtintų gaminamų produktų tiekimui į bendrąją ES rinką. Gyvūniniai produktai ES rinkoje turi būti paženklinti sveikumo ženklu su įmonės patvirtinimo numeriu. Už šių įmonių kontrolę atsakingos šalių kompetentingos institucijos. Patvirtintos ES šalių įmonių sąrašas.