Pasaulio prekybos organizacija(PPO) siekia atveri šalių rinkas ir didinti tarptautines prekybos apimtis; ji yra unikali tuo, kad visos šalys narės turi lygias teises, visi klausimai sprendžiami derybų būdu, o sprendimai priimami tik gavus visų šalių narių pritarimą, t.y. konsensuso pagrindu; įvairiapusė ir gerai išvystyta PPO teisinė sistema nagrinėja tarp šalių iškilusius ginčus, kartu įpareigoja šalis vykdyti prekybą pagal atitinkamas taisykles, netaikant diskriminacijos ir kitų netarifinių priemonių prekyboje prekėms ir paslaugų srityje.

 

 1. Notifikacijos, pateiktos už 2017 m. gruodžio mėnesį

 2. Notifikacijos, pateiktos už 2017 m. lapkričio mėnesį

 3. Notifikacijos, pateiktos už 2017 m. spalio mėnesį

 4. Notifikacijos, pateiktos už 2017 rugsėjo mėnesį

 5. Notifikacijos, pateiktos už 2017 rugpjūčio mėnesį

 6. Notifikacijos, pateiktos už 2017 liepos mėnesį

 7. Notifikacijos, pateiktos už 2017 birželio mėnesį

 8. Notifikacijos, pateiktos už 2017 gegužės mėnesį

 9. Notifikacijos, pateiktos už 2017 balandžio mėnesį

 10. Notifikacijos, pateiktos už 2017 kovo mėnesį

 11. Notifikacijos, pateiktos už 2017 m. vasario mėnesį

 12. Notifikacijos, pateiktos už 2017 m. sausio mėnesį

 13. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m.gruodžio mėnesį

 14. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. lapkričio mėnesį

 15. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. spalio mėnesį

 16. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. rugsėjo mėnesį

 17. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. rugpjūčio mėnesį

 18. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. liepos mėnesį

 19. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. birželio mėnesį

 20. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. gegužės mėnesį

 21. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. balandžio mėnesį

 22. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. kovo mėnesį

 23. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. vasario mėnesį

 24. Notifikacijos, pateiktos už 2016 m. sausio mėnesį

 25. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. gruodžio mėnesį

 26. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. lapkričio mėnesį

 27. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. spalio mėnesį

 28. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. rugsėjo mėnesį

 29. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. rugpjūčio mėnesį

 30. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. liepos mėnesį

 31. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. birželio mėnesį

 32. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. gegužės mėnesį

 33. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. balandžio mėnesį

 34. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. kovo mėnesį

 35. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. vasario mėnesį

 36. Notifikacijos, pateiktos už 2015 m. sausio mėnesį

 37. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. gruodžio mėnesį

 38. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. lapkričio mėnesį

 39. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. spalio mėnesį

 40. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. rugsėjo mėnesį

 41. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. rugpjūčio mėnesį

 42. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. liepos mėnesį

 43. Notifikacijos, pateiktos už 2014 m. birželio mėnesį

 44. Notifikacijos, pateiktos 2014 m. gegužės mėnesį

 45. Notifikacijos, pateiktos 2014 m. balandžio mėnesį

 46. Notifikacijos, pateiktos 2014 m. kovo mėnesį

 47. Notifikacijos, pateiktos 2014 m. vasario mėnesį

 48. Notifikacijos, pateiktos 2014 m. sausio mėnesį

 

Atnaujinta 2017-10-02