Fitosanitarinio reguliavimo Muitų Sąjungoje dokumentai

Eurasec Emblem2010 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano Muitų sąjunga. Siejamos šios sąjungos, visos trys šalys taikys vienodus muito tarifus prekėms bei vadovausis vienu Muitinių kodeksu. Vienoms prekių grupėms, iš Lietuvos eksportuojamoms į šios sąjungos šalis, muito mokesčiai didėja, kitoms – mažėja.


2009 metų gruodžio 11 dienos sprendimas Nr. 30

Muitų sąjungos susitarimas dėl,fitosanitarinių priemonių (čia) ir jo priedas (čia). Anglų kalba.

 

Muitinių Sąjungos 2010 metų birželio 18d. sprendimas Nr. 318 su pakeitimais padarytais 2010 lapkričio 18d. nutarime Nr. 454.

 

  • Sąrašas produktų, kuriems taikoma fitosanitarinė kontrolė (čia). Anglų kalba.

  • Muitinių Sąjungos reglamentas, dėl pasienio fitosanitarinės kontrolės (čia). Anglų kalba.

  • Muitų Sąjungos fitosanitarinės kontrolės reglamentas (čia). Anglų kalba.
  • Muitų Sąjungos sprendimo Nr. 318 santrauka (čia). Anglų kalba.
  • Rusijos Federacijos, Baltarusijos ir Kazachstano Muitų Sąjungos reikalavimai (rusų kalba)

Šaltinis - Europos Komisijos tinklalapis. Į tinklalapį

 

Atnaujinta: 2015-02-27

http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx