2016 m. liepos 1. dieną įsigalioja Privalomųjų rinkai teikiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo nauja redakcija

Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigalios nauja 2016 m. birželio 13 d. patvirtinto Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-361 "Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 įsakymo Nr. 274 "Dėl privalomųjų rinkai teikiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo" redakcija.

Su nauja įsakymo redakcija galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64f00641312d11e69cf5d89a5fdd27cc 

Atnaujinta 2016-06-14