Straipsniai

San Marinas


Lietuvos eksporto/importo į San Mariną rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. San Marinas I ketv.

2018 m. San Marinas II ketv.


2017 m. San Marinas I ketv.

2017 m. San Marinas II ketv. 

2017 m. San Marinas III ketv.

2017 m. San Marinas IV ketv.

 

San Marinas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

San Marinas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - no information.
Barrier details - no information.