Straipsniai

Gabonas


Lietuvos eksporto/importo į Gaboną rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento 

2018 m. Gabonas I ketv.

2018 m. Gabonas II ketv.


2017 m. Gabonas I ketv.

2017 m. Gabonas II ketv. 

2017 m. Gabonas III ketv.

2017 m. Gabonas IV ketv.

Gabonas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Gabonas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - no information.
Barrier details - no information.