Straipsniai

Bolivija


Lietuvos eksporto/importo į Boliviją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Bolivija I ketv.

2018 m. Bolivija II ketv.


2017 m. Bolivija I ketv.

2017 m. Bolivija II ketv. 

2017 m. Bolivija III ketv.

2017 m. Bolivija IV ketv.


Bolivija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Bolivija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.


SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - no information.
Barrier details:
1. Non-automatic import licenses for food, furniture and textile products.