Straipsniai

Bahamos


Lietuvos eksporto/importo į Bahamos rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Bahamos I ketv.

2018 m. Bahamos II ketv.


2017 m. Bahamos I ketv.

2017 m. Bahamos II ketv. 

2017 m. Bahamos III ketv.

2017 m. Bahamos IV ketv.

 

Bahamos nėra pateikusios PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

Bahamos nėra pateikusios PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - no information.

Barrier details - no information.