Straipsniai

Prancūzijos Metropolija


Lietuvos eksporto/importo į Prancūzijos Metropoliją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Prancūzijos Metropolija I ketv.

2018 m. Prancūzijos Mteropolija II ketv. žemės ūkio ir maisto prekių eksporto ir importo su Lietuva nevykdė.

 

2017 m. Prancūzijos Metropolija I ketv.

2017 m. Prancūzijos Metropolija II ketv.

2017 m. Prancūzijos Metropolija III ketv.

2017 m. Prancūzijos Metropolija IV ketv.

 

Prancūzijos Metropolija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Prancūzijos Metropolija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues – informacijos nėra

Barriers Details – informacijos nėra