Straipsniai

Palestina


Lietuvos eksporto/importo į Palestiną rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento 

2018 m. Palestina I ketv.

2018 m. Palestina II ketv. žemės ūkio ir maisto prekių eksporto ir importo su Lietuva nevykdė.

 

2017 m. Palestina I ketv.

2017 m. Palestina II ketv.

2017 m. Palestina III ketv. 

2017 m. Palestina IV ketv.

 

Palestina nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

Palestina nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues – informacijos nėra

Barriers Details – informacijos nėra