Straipsniai

Jugoslavija


Lietuvos eksporto/importo į Jugoslaviją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Jugoslavija I ketv.

2018 m. Jugoslavija II ketv. žemės ūkio ir maisto prekių eksporto ir importo su Lietuva nevykdė.


2017 m. Jugoslavija I ketv. 

2017 m. Jugoslavija II ketv.  

2017 m. Jugoslavija III ketv. 

2017 m. Jugoslavija IV ketv.

 

Jugoslavija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Jugoslavija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.


SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues – informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra