Straipsniai

Albanija


Lietuvos eksporto/importo į Albaniją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Albanija I ketv.

2018 m. Albanija II ketv.

 

2017 m. Albanija I ketv.

2017 m. Albanija II ketv.

2017 m. Albanija III ketv.

2017 m. Albanija IV ketv.

 

Eksporto į Albaniją sertifikatus galite rasti čia:

 

Albanija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Albanija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.


SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues – informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra