Straipsniai

Uzbekistanas


Lietuvos eksporto/importo į Uzbekistananą rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Uzbekistanas I ketv.

2018 m. Uzbekistanas II ketv.


2017 m. Uzbekistanas I ketv.

2017 m. Uzbekistanas II ketv. 

2017 m. Uzbekistanas III ketv. 

2017 m. Uzbekistanas IV ketv.


Eksporto į Uzbekistaną sertifikatus galite rasti čia.

Import Procedures of Uzbekistan

Trade policy

 

Uzbekistanas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

Uzbekistanas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. III ketv. 

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues – informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra