Straipsniai

Norvegija

Lietuvos eksporto/importo į Norvegiją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Norvegija I ketv.

2018 m. Norvegija II ketv.


2017 m. Norvegija I ketv.

2017 m. Norvegija II ketv.

2017 m. Norvegija III ketv.

2017 m. Norvegija IV ketv.

 

Norvegija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Norvegija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues:

1.  High tariff protection for processed agricultural products (PAPs).


Barrier Details – informacijos nėra