Straipsniai

Mongolija


Lietuvos eksporto/importo į Mongoliją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Mongolija I ketv.

2018 m. Mongolija II ketv.

 

2017 m. Mongolija I ketv.

2017 m. Mongolija II ketv. 

2017 m. Mongolija III ketv. 

2017 m. Mongolija IV ketv. 

 

Mongolija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Mongolija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra