Straipsniai

Pakistanas


Lietuvos eksporto/importo į Pakistaną rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Pakistanas I ketv.

2018 m. Pakistanas II ketv.

 

2017 m. Pakistanas I ketv.

2017 m. Pakistanas II ketv.

2017 m. Pakistanas III ketv.

2017 m. Pakistanas IV ketv.


Pakistanas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Pakistanas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues:

1. BSE related import conditions.

Barrier Details - informacijos nėra.