Straipsniai

Kambodža


Lietuvos eksporto/importo į Kambodžą rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Kambodža I ketv.

2018 m. Kambodža II ketv.


2017 m. Kambodža I ketv.

2017 m. Kambodža II ketv.

2017 m. Kambodža III ketv.

2017 m. Kambodža IV ketv.

  

Kombodža nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv.

Kombodža nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra