Straipsniai

Irakas


Lietuvos eksporto/importo į Iraką rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018  m. Irakas I ketv.

2018 m. Irakas II ketv.


2017 m. Irakas I ketv.

2017 m. Irakas II ketv.

2017 m. Irakas III ketv.

2017 m. Irakas IV ketv.


Eksporto į Iraką sertifikatus galite rasti čia.


Import Procedures of Iraq

Trade Policy

 

Irakas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

Irakas nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. III ketv. 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra