Straipsniai

Gibraltaras

 

Lietuvos eksporto/importo į Gibraltarą rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Gibraltaras I ketv.

2018 m. Gibraltaras II ketv.

 

2017 m. Gibraltaras I ketv.

2017 m. Gibraltaras II ketv.

2017 m. Gibraltaras III ketv. 

2017 m. Gibraltaras IV ketv. 

 

Gibraltaras nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

Gibraltaras nėra pateikęs PPO notifikacijų 2018 m. III ketv.

 

SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - informacijos nėra

Barrier Details – informacijos nėra