Straipsniai

Baltarusija


Lietuvos eksporto/importo į Baltarusiją rodikliai:

*Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento

2018 m. Baltarusija I ketv.

2018 m. Baltarusija II ketv.


2017 m. Baltarusija I ketv.

2017 m. Baltarusija II ketv. 

2017 m. Baltarusija III ketv. 

2017 m. Baltarusija IV ketv.  

 

Baltarusija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. I ketv. ir II ketv. 

Baltarusija nėra pateikusi PPO notifikacijų 2018 m. III ketv. 

 

Eksporto į Baltarusiją sertifikatus galite rasti čia.

Import Procedures of Belarus

Trade policy


SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues - informacijos nėra 


Barrier Details:

1. Food-Cement-Glass.